El projecte Espai Soci és un projecte promogut per l'Escola i la Unió Vedruna per aprofundir en el compromís amb la comunitat educativa. És alhora una opurtunitat per activar la relació comercial entre patrocinadors i la massa social de l'Escola Vedruna Girona.
El projecte es concreta amb un carnet que posa en contacte aquesta massa social i els nostres patrocinadors.
Versió Mòbil
Espai Soci iOS version Ios, Windows Phone, Blackberry

Espai Soci Android version Android
Per gaudir de les ofertes i avantatges ESPAI SOCI VEDRUNA cal sol.licitar gratuïtament el carnet