Ladies Sport Femeni

Descripció: activitat esportiva per a mares de l'escola que combina diferents activitats físico- esportives: aeròbic, gac, mind body i korfball. Les activitats estan dirigides per professionals titulats i especialitzats


Participants: Ladies Vedruna

Calendari: 9 d'octubre a 14 de juny

Dia: dimarts de 21h a 22h de la nit

Espai: Sala polivalent o pista del pavelló del C.E. Vedruna

Inscripcions: contacteu amb els Coordinadors: Lluís Nogué i Carles Santo Domingo